Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

Tứ Đại Thiên Vương - DIỆU HOA - Yahoo! 360plus

http://vn.360plus.yahoo.com/tapchi-adidaphat/article?mid=3075

Tứ Đại Thiên Vương

Đăng ngày: 13:25 31-07-2010

Tứ Đại Thiên Vương, tiếng Phạn: Caturmaharajakayikas, Bộ Tướng của Đế Thích. Nguyên cạnh núi Tu Di có một quả núi nhỏ gọi là Kiên Đà La (犍陀罗).

Núi này có bốn ngọn, trên mỗi ngọn có một vị Thiên Vương cai quản một gầm Trời
(Tức Tứ Đại Bộ Châu, gồm
  • Đông Thắng Thần Châu,
  • Nam Thiệm Bộ Châu,
  • Tây Ngưu Hạ Châu,
  • Bắc Câu Lư Châu),
được tôn xưng là Hộ Thế Tứ Thiên Vương, đứng đầu Lục Dục Thiên (六欲天)

(Phật Giáo chia Trời ra làm Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới gọi chung là Tam Giới, tất cả các loài Hữu Tình đều ngụp lặn trong đó mà đi lại mãi kiếp Luân Hồi, chỉ khi đạt đến cảnh giới Niết Bàn thành Phật thì mới thoát ra ngoài Tam Giới, khỏi biển khổ Luân Hồi.

Cõi Dục Giới lại có Lục Thiên, còn gọi là Lục Dục Thiên, là nơi Thần Tiên ở. Lục Dục Thiên có sáu tầng, tầng thứ nhất gọi là Tứ Thiên Vương Thiên, là nơi ở của Tứ Đại Thiên Vương).

Thiên vương (zh. tiānwáng 天王, sa. devarāja, ja. tennō) được xem như là người canh giữ thế giới, thường được thờ trong các chùa.

Truyền thuyết cho rằng các Thiên vương sống trên núi Tu-di (sa. meru), canh giữ thế giới và Phật pháp. Các vị đó chiến đấu chống cái ác và bảo vệ những nơi Phật pháp được truyền bá. Thân thể các vị được áo giáp che chở, đầu mang giáp sắt.

Có bốn vị Thiên vương (Tứ Thiên vương, sa. catur-mahārāja) ở bốn hướng:
  • Bắc Thiên vương với tên là Đa văn thiên (多聞天, sa. vaiśravaṇa) có thân màu lục, tay trái cầm cờ chiến thắng, tay phải mang tượng chùa hoặc một bảo tháp (mà trong đó – theo truyền thuyết – Long Thụ đã tìm được những bộ kinh dưới Long cung), hoặc một con chuột mầu bạc phun ngọc. Vị Bắc Thiên vương là vị quan trọng nhất trong bốn vị Thiên vương;

  • Nam Thiên vương là Tăng trưởng thiên (增長天, sa. virūḍhaka) có thân màu xanh, cầm gươm chém Vô minh. Vị này chuyên giữ gìn những chủng tử tốt đẹp trong con người;

  • Đông Thiên vương là Trì quốc thiên (持國天, sa. dhṛtarāṣṭra) có thân trắng, tay cầm đàn, tiếng đàn sẽ làm tâm thức con người trở nên thanh tịnh;

  • Tây Thiên vương tên Quảng mục thiên (廣目天, sa. virūpākṣa) có thân màu đỏ, tay phải cầm rắn (sa. nāga) nhưng không cho nó chiếm giữ Như ý châu (ngọc như ý). Ngọc như ý chỉ chuyên dành cho những bậc giác ngộ và rắn chỉ là người canh giữ viên ngọc đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn từ đâu đến..Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói
Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..

Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM