Ảnh siêu trăng qua ống kính độc giả

http://beta.vn.news.yahoo.com/%E1%BA%A3nh-si%C3%AAu-tr%C4%83ng-qua-%E1%BB%91ng-k%C3%ADnh-%C4%91%E1%BB%99c-gi%E1%BA%A3-20110320-050900-413.html

Những hình ảnh chụp siêu trăng, từ thành phố Newcastle, bờ đông Australia, do độc giả Trần Thái Dương gửi tới Vnexpress.

Trần Thái Dương