Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

問答擷錄→94.飲食與節欲保身

http://www.minlun.org.tw/haihui/data/56/index.asp?t1=0&t2=8&t3=93


  重重病災,總由宿業深。而現行不謹所致。
  人生欲得無病健康。必須極力節欲。
  欲事一多。則種種毛病悉皆發生。
  世人以行欲為樂。不知樂只一彈指頃。
  苦便一生常膺也。

  Bệnh tật triền miên. Tóm lại đều do ở cái nghiệp sâu nặng, mà hiện nay do không cẩn trọng mà dẫn đến. Con người muốn khỏe mạnh không bệnh tật. Nhất định phải cật lực tiết dục. Ham muốn càng nhiều, Tất sinh ra đủ loại bệnh tật. Người trong thế gian lấy việc hành dục làm thú vui, mà không biết rằng vui chỉ trong thoáng chốc, nhưng khổ kéo dài cả đời người.

  念佛。乃求諸佛。己不節欲。佛也不易保祐。
  己肯節欲。再加至誠念佛。定規會諸病不生。

  Niệm Phật, để cầu chư Phật, tự mình đã không phải tiết dục, Phật cũng không thay mà bảo hộ trợ giúp được. Tự mình khẳng định tiết dục, thêm nữa

  當喫淨素。勿以口腹為心性累。凡屬有知覺者。
  皆不宜食。雖無知覺。然有生機。如各種蛋。
  亦不宜食。牛奶食之無礙。然亦係取彼脂膏。
  補我身體。亦宜勿食。黃豆、豆油、補料最多。
  宜常取之。早間粥中。宜下磨破之黃豆。
  平常食油。專用豆油。校比豬油。
  補力更大。何苦用錢買禍。而求補益耶。

1 nhận xét:

 1. 4-1- Sám hối với pháp môn tịnh độ

  Phát lồ sám hối trong pháp tu tịnh độ rất dễ tương ưng, tức gọi là tâm tịnh thì quốc độ tịnh vậy.
  Song đã biết tội, lại chịu phát lồ sám hối ắt phải sửa lỗi thành thiện, nếu không sữa đổi lỗi lầm thì sự sám hối đó chính là nói suông không được lợi ích gì cả.

  Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói
Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..

Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM