Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Wednesday Comments and Graphics Codes

http://www.123friendster.com/Comments/Wednesday.aspx
Wednesday Comments and Graphics Codes for Friendster, Myspace, Orkut


123Friendster.Com


123Friendster.Com


123Friendster.Com123Friendster.Com


123Friendster.Com


123Friendster.Com


123Friendster.Com


123Friendster.Com


123Friendster.Com


123Friendster.Com


123Friendster.Com


123Friendster.Com1 nhận xét:

Bạn từ đâu đến..Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói
Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..

Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM