Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Lục thế tình ca - 六世情歌(倉央嘉措)

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM biên dịch


六世情歌
倉央嘉措

1.
 • 那一天 我閉目在經殿的香霧中 驀然聽見 你誦經的真言。
 • 那一月 我搖動所有的經筒 不為超度 只為觸摸你的指尖
 • 那一年 我磕長頭在山路 不為覲見 只為貼著你的溫暖
 • 那一世 我轉山轉水轉佛塔 不為輪迴 只為途中與你相見

  2.
 • 那一天 我閉目在經殿香霧中 驀然聽見你頌經中的真言
 • 那一月 我搖動所有的轉經筒 不為超度 只為觸摸你的指尖
 • 那一年 我磕長頭匍匐在山路 不為覲見 只為貼著你的溫暖
 • 那一世 我轉山轉水轉佛塔啊 不為修來生 只為途中與你相見

  3.
 • 那一夜 我聽了一宿梵唱 不為參悟 只為尋你的一絲氣息
 • 那一月 我轉過所有經筒 不為超度 只為觸摸你的指紋
 • 那一年 我磕長頭擁抱塵埃 不為朝佛 只為貼著你的溫暖
 • 那一世 我翻遍十萬大山 不為修來世 只為路中能與你相遇

 • 那一瞬 我飛昇成仙 不為長生 只為佑你喜樂平安


  Hán Việt

  Lục thế tình ca
  Thương Ương Gia Thố

  1.
 • Na nhất thiên - ngã bế mục tại kinh điện đích hương vụ trung mạch nhiên thính kiến nhĩ tụng kinh đích chân ngôn 。
 • Na nhất nguyệt - ngã diêu động sở hữu đích kinh đồng bất vi siêu độ chỉ vi xúc mạc nhĩ đích chỉ tiêm
 • Na nhất niên - ngã khái trường đầu tại san lộ bất vi cận kiến chỉ vi thiếp trứ nhĩ đích ôn noãn
 • Na nhất thế - ngã chuyển san chuyển thủy chuyển phật tháp bất vi luân hồi chỉ vi đồ trung dữ nhĩ tương kiến

  2.
 • Na nhất thiên - ngã bế mục tại kinh điện hương vụ trung mạch nhiên thính kiến nhĩ tụng kinh trung đích chân ngôn
 • Na nhất nguyệt - ngã diêu động sở hữu đích chuyển kinh đồng bất vi siêu độ chỉ vi xúc mạc nhĩ đích chỉ tiêm
 • Na nhất niên - ngã khái trường đầu bồ bặc tại san lộ bất vi cận kiến chỉ vi thiếp trứ nhĩ đích ôn noãn
 • Na nhất thế - ngã chuyển san chuyển thủy chuyển phật tháp a bất vi tu lai sanh chỉ vi đồ trung dữ nhĩ tương kiến

  3.
 • Na nhất dạ - ngã thính liễu nhất túc phạm xướng bất vi tham ngộ chỉ vi tầm nhĩ đích nhất ti khí tức
 • Na nhất nguyệt - ngã chuyển quá sở hữu kinh đồng bất vi siêu độ chỉ vi xúc mạc nhĩ đích chỉ văn
 • Na nhất niên - ngã khái trường đầu ủng bão trần ai bất vi triêu phật chỉ vi thiếp trứ nhĩ đích ôn noãn
 • Na nhất thế - ngã phiên biến thập vạn đại san bất vi tu lai thế chỉ vi lộ trung năng dữ nhĩ tương ngộ

 • Na nhất thuấn - ngã phi thăng thành tiên bất vi trường sanh chỉ vi hữu nhĩ hỉ nhạc bình an
 • 1.
 • Cái ngày mà thiếp đang nhắm mắt giữa mịt mù và hương trầm của kinh điển, hốt nhiên nghe thấy tiếng của Người cất cao giọng tụng Chân Ngôn kinh.
 • Cái tháng mà thiếp lắc động tất cả cái ống kinh không vì được siêu độ mà chỉ vì muốn được đụng vào ngón tay của Người.
 • Cái năm mà thiếp khấu đầu dài người trên đường lên núi không vì sự cúng thờ Phật mà chỉ vì muốn đến gần sự ấm nồng của Người.
 • Cái thế giới mà thiếp chuyển sơn chuyển thủy chuyển Phật tháp không vì luân hồi mà chỉ vì đó là trong con đường sẽ được cùng người tương kiến.

  2.
 • Cái ngày mà thiếp đang nhắm mắt giữa mịt mù và hương trầm của kinh điển, hốt nhiên nghe thấy tiếng của Người ca tụng Chân Ngôn kinh.
 • Cái tháng mà thiếp lắc động xoay tất cả cái ống kinh không vì siêu độ mà chỉ vì muốn được đụng vào ngón tay của người.
 • Cái năm mà thiếp khấu đầu bò dài người trên đường lên núi không vì cúng thờ Phật mà chỉ vì muốn đến gần sự ấm nồng của người.
 • Cái thế giới mà thiếp chuyển sơn chuyển thủy chuyển Phật tháp không vì tu cầu cho kiếp lai sinh mà chỉ vì đó là trong con đường sẽ được cùng người tương kiến.

  3.
  Cái đêm mà


 • 1 nhận xét:

  Bạn từ đâu đến..  Bạn từ đâu đến bạn ơi!
  Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

  free counters


  Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

  Sắc tím Đài Đông

  Sắc tím Đài Đông

  Sương khói
  Suy tư vầng trán thêm gầy
  Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..

  Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
  ................ bụi bặm...
  ..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
  ............cũ đến chẳng còn quen.......
  ................. TTM