Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Nguyễn Trọng Tạo » Trực tuyến với Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn năm 2011

http://nguyentrongtao.org/2011/03/26/tr%E1%BB%B1c-tuy%E1%BA%BFn-v%E1%BB%9Bi-nh%E1%BA%A1c-si-tr%E1%BB%8Bnh-cong-s%C6%A1n-nam-2011/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn từ đâu đến..Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói
Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..

Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM