Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Hữu nữ đồng xa 有女同車

Rating:
Category:Books
Genre: Literature & Fiction
Author:TTM biên dịch

  有女同車
  鄭風

  有女同車,顏如舜華。
  將翱將翔,佩玉瓊琚。
  彼美孟姜,洵美且都。

  有女同行,顏如舜英。
  將翱將翔,佩玉將將。
  彼美孟姜,德音不忘。


  Hán Việt.

  Hữu nữ đồng xa
  Trịnh Phong

  Hữu nữ đồng xa ,nhan như thuấn hoa 。
  Tương cao tương tường ,bội ngọc quỳnh cư 。
  Bỉ mỹ Mạnh Khương ,tuân mỹ thả đô 。

  Hữu nữ đồng hành ,nhan như thuấn anh 。
  Tương cao tương tường ,bội ngọc tương tương 。
  Bỉ mỹ mạnh khương ,đức âm bất vong 。  Dịch nghĩa:

  Có người thiếu nữ đi cùng xe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn từ đâu đến..Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói
Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..

Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM